Coaching - vaikuttavaa yksilövalmennusta

Coaching on luottamuksellinen yhteistyö- ja kumppanuussuhde, jossa ammatticoachina autan asiakkaitani kehittämään itseään, hyödyntämään koko ammatillista ja henkilökohtaista potentiaaliaan sekä saavuttamaan tavoitteensa. Coachingin ytimessä on ymmärryksen lisääntyminen, uusien ajatus- ja toimintamallien rakentuminen sekä tavoitteiden saavuttamiseksi liittyvien toimenpiteiden kirkastaminen.

Business Coaching prosessiin liitämme henkilökohtaisten tavoitteiden lisäksi myös toimenkuvaan sekä työnantajan ja organisaation strategiaan liittyviä tavoitteita ja odotuksia.

Työnohjausprosessissa keskitymme työn maailmaan, joka sisältää oman työn tutkimista, kehittämistä ja jatkuvaa arviointia itsenäisesti tai yhdessä pienryhmän kanssa.

Tiina Mustonen, ammatticoach
Mitä löytyy coachauksesi ytimestä? Coachaamisen keskiössä on vaikuttavuus. Pyrin käynnistämään asiakkaissani ajattelu- ja ymmärrysprosesseja, jotka suuntavat vahvasti uudenlaisten ajatus- ja toimintamallien oppimiseen ja tukevat toimeenpanoa. Valmennuksessa on ratkaisukeskeisiä elementtejä, mutta itse olen mieltynyt puhumaan ymmärryskeskeisyydestä, eli ei lähdetä ensisijaisesti ratkaisemaan ja suorittamaan, vaan tiedostamaan ja ymmärtämään, jonka jälkeen varsinaiset toimenpiteet ovat vaikuttavampia ja paremmin kohdennettuja.

" Vaikuttavuus ilmenee ensin tietoisuuden ja ymmärryksen lisääntymisenä, sen jälkeen pieninä muutoksina ajatus- ja toimintamalleissa ja lopulta toimintaympäristöön ja ihmissuhteisiin liittyvinä pysyvinä muutoksina, jotka heijastuvat edelleen ympäristöstä eteenpäin."

Valmennuksen tavoitteista riippuen hyödynnämme:

Kuinka monta vuotta olet valmentanut?
Olen toiminut valmentajana,kouluttajana ja osaamisen kehittäjänä reilu 20 vuotta. Aluksi sosiaalialalla, missä pääpaino sosiaali- ja kasvatusohjauksessa, sen jälkeen kulttuurin puolella, jossa valmentamisen keskiössä vaikuttava ilmaisu, esiintyminen, tietoisuus- ja läsnäolo- ja tunnetaidot ja viimeisimpänä oman yritystoiminnan kautta, jossa valmentanut ja työnohjannut yksilöitä ja työyhteisöjä hyvinvointi- ja vaikuttavuusvalmentajana.

Oletko sertifioitu valmentaja?
Ei sertifiointia, takana 3 humanistisen, kasvatus- ja sosiaalialan ammattitutkintoa (12 v.) sekä 20 vuotta valmentamista. Lisäksi Firstbeat hyvinvointiasiantuntijan lisenssi ja lisäkouluttautunut hengitys-, stressilääketieteen- ja henkilöstöjohtamisen opinnoilla. Esimies ja johtajuuskokemusta useilta eri aloilta ja lisäksi toiminut yrittäjänä vuodesta 2008 saakka.

Milloin coaching -tapaaminen on onnistunut?
Valmennettava on silmin nähden voimaantunut tapaamisen aikana. Kysyn usein valmennettavilta “Mitä otat mukaasi tästä kerrasta?” Jos valmennettava osaa heti vastata kysymykseen ja vastaus tulee ns. “ kirkkaana” , olemme onnistuneet!

Millainen on tapasi coachata?
Lämmin, inhimillinen, rohkea. Tehtävänäni on kirkastaa ja lisätä asiakkaan ymmärrystä omia ajatus- ja toimintamallejaan kohtaan sekä ohjata tavoitteiden saavuttamisessa.

Kuka on asiakkaasi?
Työelämässä oleva keski-ikäinen asiantuntija tai johtotehtävissä toimiva esihenkilö.

Ihanne-asiakkaasi?
Henkilö, joka ei ole vielä löytänyt täyttä potentiaaliaan, ihminen joka haluaa kehittyä ja kohdata itsensä.

Kenelle et ole sopiva coach?
Henkilölle, joka haluaa tutkailla asioita yhdessä tieteellisten viitekehysten ja tutkimusten pohjalta. Ihmiselle, joka arvostaa monimutkaisia analyysejä ja haluaa kehittää erityisesti liiketoimintaan liittyvää substanssiosaamistaan alalla, joka itselleni olisi vieras.

Kuka sinua valmentaa?
Omaan kaksi mentoria, joka keskittyvät mentoroimaan eri osa-alueita, toinen selkeämmin työtä ja toinen henkilökohtaista kasvua. Minulla on myös oma henkilökohtainen coach, Minna Nikula. Coachillani on vahva osaaminen liiketalouden puolelta, joka täydentää hyvin omaa osaamistani ja auttaa minua ymmärtämään syvemmin liike-elämän lainalaisuuksia.

Kuinka coaching prosessi käynnistetään?
Kun kiinnostus on herännyt, on aika tavata kasvotusten tai etänä. Keskustelussa tutustutaan ja käydään puolin ja toisin läpi keskeisimpiä valmennukseen liittyviä kysymyksiä ja toiveita. Coaching on aina prosessi, jonka kestoksi suosittelen 6-12 kk tiivimpää aloitusjaksoa. Tapaamisten tapa ja tiheys määritellään coaching prosessin alussa, joka elää asiakkaan tarpeiden mukaan, *hinnoittelemme arvopohjaisesti.

Palautetta valmennettavilta

“Työnohjaus – Haluan kiittää sinua kaikesta tuesta, avusta ja arkea helpottavista työkaluista. Olen kokenut työnohjauksen hyvin voimaannuttavana ja olen selkeästi alkanut uskoa enemmän itseeni ja omaan tekemiseeni. Tiimi, jonka kanssa olen saanut työskennellä, on aivan timanttinen! Olet kaivanut meistä paljon hyvää ja vahvistanut entisestään. Ilman sitä kannustusta en olisi uskaltanut hypätä uuteen, koska työ on jättänyt jälkensä kuormittavuudellaan. Olen kovasti kamppaillut sen asian kanssa, että jaksanko innostua uudesta ja kehittää taas uutta, mutta ainakin nyt vaikuttaa todella valoisalta ja levolliselta.”
 
”Coaching – Tiinan valmennustyyli on kokonaisvaltainen ja yksilölliset tarpeet tarkasti huomioiva. Empaattisella ja
rohkaisevalla otteella hän saa ihmisestä esiin sellaisia vahvuuksia, joita ei itsellään tiennyt olevankaan!
Suosittelen lämpimästi!”
 
“Business coaching – Coaching on muuttanut arkeani radikaalista. Vaativan ja vastuullisen työn myötä suunta itselleni merkityksellisiin asioihin oli kadoksissa pitkään ja työnteko tuntui suorastaan pakkopullalta. Valmennuksessa sain kerrankin pysähtyä ja keskittyä itseeni ja oivaltavien keskusteluiden sekä työkalujen avulla löysin uuden suunnan sekä ajattelulle, että käytännön arkirutiineihin, niin työssä kuin kotonakin. Koen olevani muuttunut mies ja innostunut uudelleen asioista, jotka luulin jo kadottaneeni.”
 
“Vaikuttavan äänenkäytön coaching – Valmennuskerrat ovat olleet antoisia ja monipuolisia, uutta opittavaa tulee hyvällä tahdilla yksilölliset tarpeet huomioiden ja olenkin ollut yllättynyt, kuinka kokonaisvaltaisesti koko kehon- ja mielen hyvinvointi vaikuttaa niin äänenkäyttöön kuin antaa myös energiaa arkeen.”
 
“Coaching – Minulla on ollut tukijoita ja auttajia: Heitä kiitän. Mutta ilman sinua en olisi osannut koota saamaani apua ehjäksi voimavaraksi itsessäni: Et ottanut minulta mitään, et tuputtanut minulle mitään – Ohjasit minua seuraamaan ehjempänä ydintäni.”
Scroll to top