Vaikuttavuus sprintit

Uniikki toimintamalli kestävään kehittämiseen

Vaikuttavuus sprintti on tiimeille ja työyhteisöille suunnattu tehokas valmennus, joka yhdistää sprinttimuotoisen kehittämisenilmiöoppimisen ja vaikuttavuuden.

Valmennuksen tavoitteena on auttaa yksilöitä ja yhteisöjä tunnistamaan ja havainnoimaan omaa toimintaympäristöään uudenlaisista näkökulmista sekä tarjota toimivia työkaluja osallistavalle työskentelylle ja ketterän toimeenpano- ja päätöksentekokyvyn tueksi. Valmennuksemme pohjautuvat vaikuttavuudelle ja 45-15 menetelmälle, jonka avulla valmennusten sisältö siirtyy puheista käytäntöön.

VALMENNUKSEN HYÖDYT ASIAKKAALLE

  •  Relevanttien ja oikeiden aiheiden työstäminen osallistavasti
  • Liiketoimintaa ja työntekemistä jarruttavien ilmiöiden tunnistaminen
  • Välineitä tiimien yhteis- ja itseohjautuvuuden vahvistamiseen 
  • Työkaluja yksilön arviointi- ja palautumiskyvyn tueksi

VAIKUTTAVUUS SPRINTIT 1-2-3

  • BASIC SPRINTTI max. 2 teemaa, 6-24 hlö/ per sprintti alk. 1895€ + alv
  • BASIC+ SPRINTTI max. 4 teemaa, 6-24 hlö/ per sprintti alk. 3595€ + alv
  • INTENSIVE SPRINTTI max 6 teemaa, 6-24 hlö/ per sprintti alk. 5495€ + alv
  • VAIKUTTAVUUSHAUTOMO max 1-2 teemaa, rajaton osallistujam. 2495€ + alv

Sprintit käytännössä

Sovimme tilaajan kanssa valmennuksen teemat ja tavoitteet, kartoitamme lähtötilanteen alkukartoituksella ja haastatteluin,
tutustumme työyhteisön arkeen.

Valmennuspäivän rakenne pohjautuu 45-15 menetelmälle,
päivä jakautuu 2-5 työskentelyjaksoon,
toteutus live/etä tilaajan tarpeiden mukaan.

Osallistava pienryhmätyöskentely, työyhteisön jäsenten arjen havainnointi ja toimintatapojen tunnistaminen, uusien ajatus- ja toimintamallien luominen, toimeenpanon vahvistaminen ja luova ongelman ratkaisu.

Keräämme valmennettavien valmennuskokemukset yhteen,
nostamme analyysin avulla keskeiset ilmiöt esiin,
raportoimme tuloksista ja tuotamme tarvittavat jatkosuositukset asiakkaallemme.

keltanen-oik-vas-alas-lenkki
keltanen-vas-oik-alas-lenkki

vaikuttavuus sprintit rakentuvat

Asiakas lupauksemme

Millaista osaamista ja kyvykkyyttä tarvitaan?
Mitä halutaan kehittää?

oranssi-oik-vas-alas-lenkki

1   LÄSNÄOLO – fokus, tietoisuus, havainnointi, mielenhallinta
2   SOSIAALINEN VAIKUTTAMINEN – kommunikointi, vuorovaikutus, luottamus
3   UUDISTUMINEN – muotoilu, uteliaisuus, itseohjautuvuus, oppimisstrategiat
4   EMPATIA – myötätunto, tunneosaaminen, kohtaamistaidot, mentalisaatio
5   LUOVUUS – mielentila, avoimuus, innovointi, luovan pääoman kasvattaminen
6   JOUSTAVUUS – resilienssi, tiimin hyvinvointi, sopeutuminen, palautuminen

oranssi-oik-vas-alas-lenkki
Scroll to top