Hehku Businessin asiakasrekisteri

Asiakasrekisteri on Hehku Businessin nykyisten sekä potentiaalisten asiakasyritysten ja heidän yhteyshenkilöidensä rekisteri.

Rekisterin käyttö ja ylläpito
Käytämme rekisteriä asiakassuhteen voimassaolon aikana tai uusien asiakassuhteiden muodostamista varten, B2B markkinoinnin menetelmin. Markkinoitava sisältö on yhteydessä henkilön työtehtäviin. Rekisterin tietoja käsittelevät ainoastaan yrityksessämme työskentelevät henkilöt.

Kerätyt henkilötiedot
Asiakkaan yhteyshenkilön
  • nimi
  • työnimike
  • puhelinnumero
  • sähköpostiosoite
  • yrityksen yhteystiedot
  • tieto suoramarkkinointikiellosta
  • suoramarkkinointitavat

Käsittelyn peruste henkilötietolaissa
Rekisteri perustuu rekisterinpitäjän oikeutettujen etujen toteuttamiseen asiakassuhteen ylläpitämiseksi ja siihen liittyvien sopimusten täyttämiseksi.

Rekisteröintiin liittyvä viestintä
Informoimme rekisteröinnistä ensimmäisen yhteydenoton yhteydessä rekisteröitävälle henkilölle, jolloin henkilötiedot joko saadaan ja/tai henkilöä lähestytään B2B-markkinoinnin muodossa.

Järjestelmät joissa käsiteltävät henkilötiedot sijaitsevat
1. asiakastieto- ja markkinointijärjestelmä
2. ilmoittautumis- ja palautejärjestelmä koulutus- ja asiakastilaisuuksiin liittyen
3. koottuja listoja edellisistä järjestelmistä, jotka sijaitsevat yrityksen palvelimella.

Tietojen säilytys
Henkilötietoja säilytetään siihen saakka kun henkilö on asiakkaan tai potentiaalisen asiakkaan yrityksen palveluksessa.

1. Tietojen poistaminen henkilön itsensä toimesta
Henkilö voi pyytää henkilötietojensa poistamista ilmoittamalla siitä sähköpostiin [email protected] tai poistamalla itsensä postituslistalta sähköisen uutiskirjeen linkin kautta.

2. Tietojen poistaminen Hehku Businessin toimesta
Jos henkilösuhde ei ole aktiivinen viiteen (5) vuoteen, henkilötiedot poistetaan rekisteristä.

3. Tietojen siirto tai passivointi
Jos henkilö poistuu asiakasyrityksen palveluksesta, passivoidaan hänen tietonsa ja/tai ne siirretään hänen uuden työnantajansa (Hehku Businessin asiakkaan tai potentiaalisen asiakkaan) yhteyshenkilön tiedoiksi. Passivointipäivä kirjataan käsiteltävään asiakastietojärjestelmään.
Jos passivoitu henkilö ei siirry uuteen Hehku Businessin asiakkaan tai potentiaalisen asiakkaan palvelukseen 5 vuodessa, hänen tietonsa poistetaan.

Scroll to top