Hehku Businessin asiakasrekisteri

Päivitetty 19.5.2022

Asiakasrekisteri on Hehku Businessin nykyisten sekä potentiaalisten asiakasyritysten ja heidän yhteyshenkilöidensä rekisteri.

1. Rekisterin käyttö ja ylläpito

Käytämme rekisteriä asiakassuhteen voimassaolon aikana tai uusien asiakassuhteiden muodostamista varten, B2B markkinoinnin menetelmin. Markkinoitava sisältö on yhteydessä henkilön työtehtäviin.
Rekisterin tietoja käsittelevät ainoastaan yrityksessämme työskentelevät henkilöt.

Rekisterinpitäjä:
Hehku Wellness
Y-tunnus: 2900263-2
Jyväskylä
[email protected]


2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Nimi: Tiina Mustonen
Yhteystiedot: [email protected], 045 78713579

 

3. Kerätyt henkilötiedot

Asiakkaan yhteyshenkilön

 • nimi
 • työnimike
 • puhelinnumero
 • sähköpostiosoite
 • yrityksen yhteystiedot
 • tieto suoramarkkinointikiellosta
 • suoramarkkinointitavat

 

4. Käsittelyn peruste henkilötietolaissa

Rekisteri perustuu rekisterinpitäjän oikeutettujen etujen toteuttamiseen asiakassuhteen ylläpitämiseksi, palvelun laadun takaamiseksi ja asiakassuhteeseen ja siihen liittyvien sopimusten täyttämiseksi.

5. Keiden tietoja käsittelemme?

Käsittelemme tietojasi tämän tietosuojaselosteen mukaisesti, jos olet:

 • Asiakkaamme
 • Potentiaalinen asiakkaamme
 • Yhteistyökumppanimme

 

6. Rekisteröintiin liittyvä viestintä

Informoimme rekisteröinnistä ensimmäisen yhteydenoton yhteydessä rekisteröitävälle henkilölle, jolloin henkilötiedot joko saadaan ja/tai henkilöä lähestytään B2B-markkinoinnin muodossa.

7. Mistä saamme tiedot?

Keräämme tietosi, kun ilmoittaudut sähköpostilistallemme tai ilmoittaudut toimintaan ajanvarausjärjestelmämme, verkkokurssien tai ilmoittautumislomakkeidemme kautta.
Jos olet potentiaalisen yrityksen edustaja, saatamme kerätä tietosi julkisesti verkossa, esimerkiksi yrityksesi kotisivuilta.

 

8. Kuka muu käsittelee tietojasi?

Käytämme seuraavia verkkopalveluita tietojen käsittelyssä:

 • Mail Chimp (sähköpostilista)
 • Google forms (osa ilmottautumislomakkeista)
  Kolmansilla osapuolilla ei ole oikeutta käyttää meiltä saamiaan tietoja. Emme luovuta tai jaa tietojasi kolmansille osapuolille. Emme koskaan myy tietojasi kenellekään.

 

9. Järjestelmät joissa käsiteltävät henkilötiedot sijaitsevat

9.1. Asiakastieto- ja markkinointijärjestelmä.
9.2. Ilmoittautumis- ja palautejärjestelmä koulutus- ja asiakastilaisuuksiin liittyen.
9.3. Koottuja listoja edellisistä järjestelmistä, jotka sijaitsevat yrityksen palvelimella.


10. Tietojen säilytys

Henkilötietoja säilytetään siihen saakka kun henkilö on asiakkaan tai potentiaalisen asiakkaan yrityksen palveluksessa.

10.1. Tietojen poistaminen henkilön itsensä toimesta

Henkilö voi pyytää henkilötietojensa poistamista ilmoittamalla siitä sähköpostiin [email protected] tai poistamalla itsensä postituslistalta sähköisen uutiskirjeen linkin kautta.

10.2. Tietojen poistaminen Hehku Businessin toimesta

Jos henkilösuhde ei ole aktiivinen viiteen (5) vuoteen, henkilötiedot poistetaan rekisteristä.

10.3. Tietojen siirto tai passivointi

Jos henkilö poistuu asiakasyrityksen palveluksesta, passivoidaan hänen tietonsa ja/tai ne siirretään hänen uuden työnantajansa (Hehku Businessin asiakkaan tai potentiaalisen asiakkaan) yhteyshenkilön tiedoiksi. Passivointipäivä kirjataan käsiteltävään asiakastietojärjestelmään.
Jos passivoitu henkilö ei siirry uuteen Hehku Businessin asiakkaan tai potentiaalisen asiakkaan palvelukseen 5 vuodessa, hänen tietonsa poistetaan.


11. Tietojen suojaamisen periaate

Huolehdimme tarvittavista turvatoimista, etteivät henkilötietosi joutuisi vääriin käsiin. Käsittelemme henkilötietoja vain tietoturvallisiksi todetuilla tietojärjestelmillä, jotka vastaavat tyypillisimpiin tietoturvariskeihin. Rajaamme pääsyn tietoihin vain niille henkilöille, jotka ovat siihen oikeutettuja.

 

12. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä Hehku Wellness Oyn toimesta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Poikkeus tietojen siirtoon on Google Drive -palvelu, jossa rekisteritietoja (ei arkaluontoisia) säilytetään. Google Inc. voi tallentaa käyttöehtojensa mukaisesti
tallennettuja tietoja EU:n ulkopuoliseen datakeskukseen. Google on sitoutunut noudattamaan EU-komission mallisopimuslausekkeita taatessaan riittävän tietosuojatason käsittelemilleen tiedoille (Data Processing and Security Terms 2.0). Palvelun käyttö perustuu asetus (EU) 2016/679, 22 § mukaisesti palveluntoimittajan Privacy Shield- sertifikaattiin.

 

13. Rekisteröityjen oikeudet henkilötietojenkäsittelyssä

Sinulla on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen: [email protected]

Oikeus tarkastaa ja saada kopio, mitä sinua koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu.
Oikeus pyytää sinua koskevien henkilötietojen korjaamista.
Oikeus vaatia sinua koskevien henkilötietojen poistamista.
Oikeus kieltää sinuun kohdistuva suoramarkkinointi.
Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

 

14. Evästeet

Vieraillessasi verkkosivuillamme www.hehkuwellness.fi ja www.hehkubusiness.fi, Hehku Wellness Oy voi kerätä tietoa palvelujen käyttöön, käyttömääriin ja muuhun tilastointiin liittyen sekä käsitellä ja analysoida kyseistä tietoa. Palvelujen sisällön käytön seuraamiseksi sekä niiden käytön helpottamiseksi ja nopeuttamiseksi Hehku Wellness Oy voi käyttää ns. evästeitä (cookies). Eväste on lyhyt tekstitiedosto, jonka verkkopalvelin tallentaa käyttäjän kiintolevylle. Tällä tavalla keräämme tietoja siitä, miten ja milloin palveluja käytetään, kehittääksemme niitä edelleen käyttäjäystävällisemmiksi. Evästeiden avulla kerättävillä tiedoilla ei voida tunnistaa yksittäisiä käyttäjiä. Liikkumalla sivustoillamme hyväksyt evästeiden käytön voidaksesi käyttää Hehku Wellness Oyn sähköisiä palveluja.

14.1. Evästeiden käyttö

Evästeiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää palveluita. Evästeitä voidaan käyttää myös mm. Hehku Wellness Oyn internetsivujen kävijäseurantaan sekä mainonnan tehokkuuden mittaukseen. Käytämme evästeiden käsittelyyn analytiikkaohjelmia eikä käyttäjästä kerätä minkäänlaisia henkilötietoja. Evästeiden avulla seuraamme mm. kuinka kauan sivujen latautuminen vie aikaa ja millaista tietoa kävijät etsivät sekä paikannamme sellaisia sivuston osia, jotka eivät välttämättä toimi niin kuin pitäisi, jotta asia voidaan korjata. Hehku Wellness Oy voi käyttää sivustojen käytöstä kerättyä tietoa myös selaimelle kohdennetun mainonnan tai sisällön tuottamiseen. Hehku Wellness Oy voi luoda kohderyhmiä sen perusteella, millä internetsivustoilla tietyt selaimet ovat vierailleet. Näille kohderyhmille Hehku Wellness Oy voi esittää niitä todennäköisesti kiinnostavaa mainontaa tai sisältöä.

hehkuwellness.fi ja hehkubusiness.fi -sivustolla käytämme Google Analytics -verkkoanalytiikkajärjestelmää.
Analyyttisten evästeiden avulla voimme:
– Saada tilastotietoja verkkosivustossa vierailuista: käyttäjien lukumääristä, eri sivujen käytöstä, eri sivuilla vietetystä ajasta, käyttäjien selailutavoista,
– Parantaa verkkosivustoa tarjoamalla räätälöityä sisältöä ja mukautettua tietoa,
– Ymmärtää, miten ihmiset reagoivat esimerkiksi sähköpostikampanjoihimme: sähköpostin avaamisajankohta ja kestoaika jne.

Huomaa, että liikkumalla sivustoillamme hyväksyt evästeiden käytön.

Scroll to top