HYKKE - Hyvinvoinnin strateginen kehittäminen

Mikä HYKKE?

HYKKE on kolmivaiheinen koulutus, jossa kehitetään hyvinvointijohtajuutta, oppilaitosten strategista hyvinvointia sekä vertaisjohtajuutta. Koulutuksen aikana pohditaan omaa hyvinvointia ja sen johtamista, kehitetään työyhteisölle toimivaa työhyvinvointistrategiaa sekä jaetaan ja pohditaan kokemuksia arjesta muiden esihenkilöiden, rehtorien ja johtajien kanssa.

Kenelle?

HYKKE-koulutus on tarkoitettu rehtoreille, koulujen ja päiväkotien johtajille ja esihenkilöille. Strategisen hyvinvoinnin kehittäminen ja johtaminen vaatii kuitenkin yhteistyötä, joten koulutukseen osallistuva johtaja tarvitsee mukaansa tiimin (poikkeuksena koulutusosio 3.), jonka kanssa strategista hyvinvoinnin kehittämistä toteutetaan koulutuspäivien aikana ja ohjausryhmätyöskentelyn avulla.

Ajankohtaista nyt

Esihenkilö, tule jakamaan kokemuksiasi muutoksista ja yhteiskehittämään johtajuusvalmiuksiasi!

KEVÄÄN KOULUTUSPÄIVÄT (koulutusosio 3.)

 • to 12.1. (etä) klo 12-15
 • ma 13.2. (Jyväskylä, Hotelli Verso) klo 12-15
 • ti 14.3. (etä) klo 12-15
 • to 13.4. (Jyväskylä, Hotelli Verso) klo 12-15

Sisältö: teemoitetut esihenkilöiden vertaismentorointi-keskustelut

Kohderyhmä: 30 opetus- ja varhaiskasvatusyksikön johtajaa

Toteutus: lähi-/etätoteutus

Koulutus täyttyy ilmoittautumisjärjestyksessä, toimithan siis nopeasti!

tunneyhteys, tunnejohtajuus, johtajuus, vuorovaikutus, esimiestyö, vaikuttavuus, vaikuttavuusvalmennus, hehkubusiness

Koulutuksen nimi: HYKKE – Hyvinvoinnin strateginen kehittäminen

Kohderyhmä: perusopetus, varhaiskasvatus, lukiokoulutus

Kohdealueet: Keski-Suomi, Etelä- ja Pohjois-Savo

Kesto: 8kk

Laajuus: 10op, josta voi suorittaa erikseen osiot 1 ja 2 (yht. 7op) tai osion 3 (3op)

Ajankohta: syyskuu 2022 – huhtikuu 2023

Toteutustapa: lähi- ja etäkoulutus, itsenäiset tehtävät

Ilmoittautumisaika: 19.5.-10.8.2022

Koulutus on maksuton ja sen rahoittaa Opetushallitus.

HYKKE - Hyvinvoinnin strateginen kehittäminen

Antaa sinulle rehtorina tai yksikkösi esihenkilönä mahdollisuudet:

Tiina Mustonen

Kouluttaja ja hyvinvointiasiantuntija
+ 358 45 7871 3579
[email protected]

Karoliina Kurkikangas

Kouluttaja ja Hyvinvointiasiantuntija

Virve Lähdesmäki

Kouluttaja ja Hyvinvointiasiantuntija

Minna Tunkkari-Eskelinen

Kouluttaja

Koulutuskokonaisuus

Koulutus sisältää sekä lähi- että etätapaamisia sekä itsenäistä työskentelyä. Koulutusosioissa 1 ja 2 työskennellään omasta työyhteisöstä kootun ohjausryhmän kanssa. Koulutus on osallistujalle maksutonta, rahoittajana toimii Opetushallitus. Osallistujat vastaavat itse koulutukseen osallistumiseen mahdollisesti liittyvistä matka-, majoitus- ja ruokailukuluista.

Voit ilmoittautua mukaan 

 •  koko koulutuskokonaisuuteen (yht. 10op) tai
 •  ainoastaan osioihin 1 ja 2 (yht. 7op) tai
 •  erikseen osioon 3 (3op).
Koulutusosio 3 - Vertaismentorointi yhteiskehittämisen työkaluksi 3 op

 Erillinen muista osioista

 • orientoiva ennakkotehtävä
 • 4 x teemoitetut esihenkilöiden verme-keskustelut
 • ohjausta itseohjautuvaan opiskeluun
 • tammi-huhtikuu 2023
 • 30 opetus- ja varhaiskasvatusyksikön johtajaa
 • lähi-/etätoteutus

Koulutus täyttyy ilmoittautumisjärjestyksessä, toimithan siis nopeasti!

Koulutuksen rahoittaa Opetushallitus.

Koulutusosio 2 - Työhyvinvoinnin strateginen kehittäminen 5 op
Täynnä!
 • henkilöstön alkukartoitus, esihenkilöiden/ohjausryhmän haastattelut, lähtötilanteen koonti
 • kolme ohjausryhmätapaamista/oppilaitos (4h): marraskuu 2022, tammikuu 2023, huhtikuu 2023
 • ohjausryhmätapaamisten välillä oppilaitosten/ohjausryhmien itsenäistä työskentelyä
  → lukuvuosisuunnitelmaa tukeva hyvinvointistrategia
 • esihenkilö + ohjausryhmä
 • osallistujamäärä 30 hlö
 • lähi-/etätoteutus
Koulutusosio 1 - Hyvinvointijohtajuus muutoksen tukena 2 op
Täynnä!
 • ennakkotehtävä ja sähköinen hyvinvointikartoitus
 • kaksi verkkokoulutuspäivää: syys-lokakuu 2022 ja joulukuu 2022
 • koulutuspäivien välissä oppimistehtävä yksin ja oman oppilaitoksen ohjausryhmän kanssa
 • esihenkilö + ohjausryhmä
 • osallistujamäärä 30 hlö
 • etätoteutus
Scroll to top