Tulevaisuuden johtajuus tarvitsee tuekseen:

> luovia työskentelymalleja
> erityistaitoja, joilla esihenkilöt johtavat hajallaan olevia tiimejä
> rohkeutta kohdata modernin työelämän haasteita

Olemme luoneet täysin uudenlaisen valmennuskonseptin, jossa yhdistämme yksilöllisen ryhmävalmennuksen, palvelumuotoilun ja vaikuttavuuden. 

Valmennusmenetelmä pohjautuu vaikuttavuusketjulle, joka etenee teemoitettuina moduuleina 12 kk valmennuksena. Valmennuskokonaisuutta täydentää lisäksi yksilöllinen coaching-prosessi, joka on valittavissa 6 kk tai 12 kk pakettina. Valmennuksessa tulet kehittämään vaikuttavuustaitojasi sekä muotoilemaan johtajuutta yhdessä ainutlaatuisen johtajaverkoston kanssa.

Sinä johtaja, joka haluat olla askeleen edellä muita, tervetuloa mukaan!

VAIKUTTAVUUSTAITO
LÄSNÄOLO

#1
Läsnäoleva esimies lisää motivaatiota

Hektinen työelämä, monialaisuus sekä lisääntyneet vaatimukset kompetenssin jatkuvaan kehittämiseen tarvitsevat tasapainoksi läsnäoloa, keskittymistä ja vahvaa itsensä havainnointia. 

Alaisia eniten motivoiva tekijä on läsnäoleva esimies. Tietoisuustaitoja kehittämällä arjestamme muodostuu hallitumpi ja kiireettömämpi, ja näillä taidoilla esimies voi tukea tiiminsä epävarmuuden sietämistä, stressinhallintaa ja reflektiotaitoa.

VAIKUTTAVUUSTAITO
LÄSNÄOLO
1

Läsnäoleva esimies lisää motivaatiota

Hektinen työelämä, monialaisuus sekä lisääntyneet vaatimukset kompetenssin jatkuvaan kehittämiseen tarvitsevat tasapainoksi läsnäoloa, keskittymistä ja vahvaa itsensä havainnointia. 

Alaisia eniten motivoiva tekijä on läsnäoleva esimies. Tietoisuustaitoja kehittämällä arjestamme muodostuu hallitumpi ja kiireettömämpi, ja näillä taidoilla esimies voi tukea tiiminsä epävarmuuden sietämistä, stressinhallintaa ja reflektiotaitoa.

#2
Kommunikointi vuonna 2025

Avaimet hajallaan olevan tiimin johtamiseen ja luottamuksen rakentamiseen löytyvät sosiaalisen vaikuttamisen työkaluista. Vaativiin neuvottelu- tai painetilanteisiin on osattava varautua. 

Työkalut tukevat esimiehen johtajuutta, yhteistyökyvykkyyttä ja hankalien asioiden puheeksi ottamista sekä tarjoavat keinoja avoimen vuorovaikutuksen vahvistamiseen työyhteisössä.

hehkubusiness-sosiaalinen-vaikuttaminen-sormet-koskettaa
VAIKUTTAVUUSTAITO
SOSIAALINEN
VAIKUTTAMINEN
2

Kommunikointi vuonna 2025

Avaimet hajallaan olevan tiimin johtamiseen ja luottamuksen rakentamiseen löytyvät sosiaalisen vaikuttamisen työkaluista. Vaativiin neuvottelu- tai painetilanteisiin on osattava varautua. 

Työkalut tukevat esimiehen johtajuutta, yhteistyökyvykkyyttä ja hankalien asioiden puheeksi ottamista sekä tarjoavat keinoja avoimen vuorovaikutuksen vahvistamiseen työyhteisössä.

VAIKUTTAVUUSTAITO
SOSIAALINEN VAIKUTTAMINEN
VAIKUTTAVUUSTAITO
EMPATIA

#3
Vaikuttavuutta tunneilmastoa johtamalla

Esimiehet joutuvat yhä enemmän työssään vastaamaan työpaikan tunneilmapiiristä ja ratkaisemaan alaistensa tunteisiin ja vuorovaikutukseen liittyviä ongelmia. 

Tunnetaitoja ja tunneyhteyden rakentamista on päästävä harjoittelemaan. Empatiataitoja harjoittelemalla lisääntyy kyky johtaa tunneilmastoa, mikä nostaa tiimien psykologisen turvallisuuden tunnetta sekä auttaa kohtaamaan hankalia, jopa eskaloituneita tilanteita työelämässä. 

VAIKUTTAVUUSTAITO
EMPATIA
3

Vaikuttavuutta tunneilmastoa johtamalla

Esimiehet joutuvat yhä enemmän työssään vastaamaan työpaikan tunneilmapiiristä ja ratkaisemaan alaistensa tunteisiin ja vuorovaikutukseen liittyviä ongelmia. 

Tunnetaitoja ja tunneyhteyden rakentamista on päästävä harjoittelemaan. Empatiataitoja harjoittelemalla lisääntyy kyky johtaa tunneilmastoa, mikä nostaa tiimien psykologisen turvallisuuden tunnetta sekä auttaa kohtaamaan hankalia, jopa eskaloituneita tilanteita työelämässä. 

Sinä johtaja, joka haluat olla askeleen edellä muita,
tervetuloa mukaan!

VAIKUTTAVUUSTAITO
LUOVUUS

#4
Luova pääoma

Menestyvä liiketoiminta ja johtaminen vaatii jatkuvaa itsensä kehittämistä, ideointikykyä sekä edelläkävijyyttä. Luovuus ja innovointi vaatii osaamisen lisäksi kykyä heittäytyä hetkeen ja avointa asennetta muuttuvia olosuhteita kohtaan.

Tässä moduulissa löydämme kanavia luovaan mielentilaan, opimme hyödyntämään luovia prosesseja osana esimiestyötä sekä keinoja, joilla kasvattaa yrityksen luovaa pääomaa.

VAIKUTTAVUUSTAITO
LUOVUUS
4

Luova pääoma

Menestyvä liiketoiminta ja johtaminen vaatii jatkuvaa itsensä kehittämistä, ideointikykyä sekä edelläkävijyyttä. Luovuus ja innovointi vaatii osaamisen lisäksi kykyä heittäytyä hetkeen ja avointa asennetta muuttuvia olosuhteita kohtaan.

Tässä moduulissa löydämme kanavia luovaan mielentilaan, opimme hyödyntämään luovia prosesseja osana esimiestyötä sekä keinoja, joilla kasvattaa yrityksen luovaa pääomaa.

#5
Johtajuuden design ja pelillistämisen mahdollisuudet

Jatkuva muutos ja uudistuminen vaatii esimiehiltä uudenlaisia johtajuustaitoja ja työkaluja. Johtajuuden muotoilu ja uudenlaisten oppimisstrategioiden käytännönharjoittelu antaa esimiehille loistavat valmiudet ketterien ja itseohjautuvien prosessien ja tiimien johtamiseen omassa työympäristössään.

 Muutosesteistä ja – mahdollisuuksista oppiminen edesauttaa johtajan uudistumiskykyä ja auttaa hyödyntämään muutosvastarintaa osana työyhteisön kasvua. 

VAIKUTTAVUUSTAITO
UUDISTUMINEN
5

Johtajuuden design ja pelillistämisen mahdollisuudet

Jatkuva muutos ja uudistuminen vaatii esimiehiltä uudenlaisia johtajuustaitoja ja työkaluja. Johtajuuden muotoilu ja uudenlaisten oppimisstrategioiden käytännönharjoittelu antaa esimiehille loistavat valmiudet ketterien ja itseohjautuvien prosessien ja tiimien johtamiseen omassa työympäristössään.

 Muutosesteistä ja – mahdollisuuksista oppiminen edesauttaa johtajan uudistumiskykyä ja auttaa hyödyntämään muutosvastarintaa osana työyhteisön kasvua. 

VAIKUTTAVUUSTAITO
UUDISTUMINEN
VAIKUTTAVUUSTAITO
JOUSTAVUUS

#6
Hyvinvointi, joustavuus, sopeutuminen

Hyvinvoiva tiimi tarvitsee tuekseen hyvinvoivan johtajan. Joustamis- ja sopeutumiskyky ovat koetuksella nopean muutoksen ja hybridityön aikana, joka tulevaisuudessa tulee korostumaan entisestään. 

Panostamalla yksilön hyvinvointiin ja ennakoimalla käytössä olevia resursseja pystyy johtaja itsensä lisäksi myös tukemaan tiiminsä palautumistaitoa ja auttamaan työn- ja ajan oikeanlaisessa hallinnassa. 

VAIKUTTAVUUSTAITO
JOUSTAVUUS
6

Hyvinvointi, joustavuus, sopeutuminen

Hyvinvoiva tiimi tarvitsee tuekseen hyvinvoivan johtajan. Joustamis- ja sopeutumiskyky ovat koetuksella nopean muutoksen ja hybridityön aikana, joka tulevaisuudessa tulee korostumaan entisestään. 

Panostamalla yksilön hyvinvointiin ja ennakoimalla käytössä olevia resursseja pystyy johtaja itsensä lisäksi myös tukemaan tiiminsä palautumistaitoa ja auttamaan työn- ja ajan oikeanlaisessa hallinnassa. 

12 kuukauden yksilöllinen ryhmävalmennus

12 kuukautta

9950€

12 kuukautta +
6 kuukautta coaching

11950€

12 kuukautta +
12 kuukautta coaching

14950€

Haluatko mukaan seuraavaan starttiin?
Scroll to top