SUSTAINABLE WORKING LIFE

Kestävän työelämän konsepti

Sustainable working life concept –  datapohjaista kestävyyskulttuuria rakentamassa. Globaali työelämä on joutunut syvään murrokseen talouden taantumisen sekä muuttuvien ympäristö- ja resurssiongelmien seurauksena. Yritysten ja työntekijöiden välille on kasvanut kestävän työelämän juopa, jota haluamme olla ratkaisemassa.

Pilotit 2023-2024

Keväällä 2023 käynnistyvä pilotti pyrkii selvittämään miten kestävyys ilmenee arjessa ja mitkä ovat yritysten tämän hetkiset kestävyysvalmiudet ja -vaikutukset?  Pilotti läpileikkaa kestävyyttä 4 ulottuvuuden kautta ja auttaa yrityksiä keräämään kestävyysdataa, jota EU-taksonomia ja kiristyvä regulaatio vaativat. Lue lisää 

Nimetön suunn.malli - 2021-06-01T140515.407

KESTÄVYYSDATA JA SEN RAPORTOINTI

Työelämän kestävyys on ollut pinnalla jo pitkään ja ongelmien kasautuessa myös sääntelynpaineet ovat koventuneet. EFRAGin (European Financial Reporting Advisory Group) valmistelevat ESRS standardit luovat uudenlaista vastuullisuutta, yhdenmukaistaen kestävyyteen liitettäviä toimenpiteitä ja vaatimuksia.

Valmisteilla olevat standardit pohjaustuvat CSRD direktiiviin, joka ohjaa kestävyysraportointia EU-tasolla. Keskeinen direktiivin ja standardien tuoma muutos on, että vastuullisuutta ja kestävyyttä tarkastellaan ja arvioidaan kokonaisvaltaisemmin huomioiden erityisesti kaksoisolennaisuus ja kestävyysvaikutukset sekä raportoinnin yhtenäistäminen koneluettavaan XHTML-muotoon.

Direktiivin asettamat velvoitteet astuvat voimaan asteittain:

 • yli 500 henkilöä työllistävät, listatut yritykset (datan keräys 2024, raportointi 2025).
 • yli 250 henkilöä työllistävät, listatut yritykset (datan keräys 2025, raportointi 2026) 
 • kaikki listatut pk-yritykset (datan keräys 2026, raportointi 2027) 

Kuinka teillä kerätään ja mitataan kestävyyttä?

#kestävää työelämää yhdessä
Kestävän työelämän konsepti

Sustainable working life consept

Mikropilotit käynnistyvät

 • Sustainable working life projektissa mikropilotoidaan 4-6 yrityksen kestävyysvalmiuksia 2023-2024 aikana.

 • Pilotointeissa kartoitetaan yrityksen lähtötilanne luomalla datapohjainen kokonaiskuva yrityksen kestävyydestä neljän ulottuvuuden kautta.

 • Kestävyyspilotti avaa sisäisen kestävyyden syy-seuraus suhteita tarjoten näin poikkeuksellisen syvällistä ymmärrystä kestävyyteen mitattavan, laadullisen datan muodossa.

 • Pilotissa käytetty helppokäyttöinen dataratkaisu tulee parantamaan yritysten kilpailu- ja toimintaedellytyksiä, tarjoten samalla edistyksellisen tavan kommunikoida yritysten vastuullisuudesta uskottavasti ja ajantasaisesti.

Toppuuta tahtia -teema näkyi myös ohjausryhmässä eli piditte hyvin kiinni siitä, että ei rönsyilty liikaa asioissa eteenpäin vaan huolella mietittiin aina yhtä kokonaisuutta kerrallaan. Innokkaat ja ammattitaitoiset vetäjät. 🙂 Iso kiitos tästä mahdollisuudesta mikä meidän koululle saatiin!”

Hankkeen ohjausryhmän jäsen

“Hanke on kannustanut seuraamaan omaa ja toisten jaksamista tarkemmin. Hanke on saanut pohtimaan oman työn mielekkyyttä ja asioita, jotka voisivat tehdä työn tekemisestä vähemmän kuormittavaa. Hankkeen antamista näkökulmista on tullut jotakin otettua käyttöön ihan arkityössä, esim. kipeänä jään sairastamaan kotiin, enkä yritä sinnitellä työpaikalla.”

Nimetön palaute loppukyselyssä

Koulutusosio 3 - Vertaismentorointi yhteiskehittämisen työkaluksi 3 op

 Erillinen muista osioista

 • orientoiva ennakkotehtävä
 • 4 x teemoitetut esihenkilöiden verme-keskustelut
 • ohjausta itseohjautuvaan opiskeluun
 • tammi-huhtikuu 2023
 • 30 opetus- ja varhaiskasvatusyksikön johtajaa
 • lähi-/etätoteutus

Kiinnostaako tämä aihe?

TULOSSA:

Tammikuussa 2024
Osaamisen ja oppimisen webinaari. Ilmoittautuminen avataan pian!

MENNEET WEBINAARIT:

8.6 Sosiaalinen kestävyys ja DEI osana yritysten arkea – yhdessä
Enfo oyj vastuullisuusjohtaja Henna Ylitalon kanssa

19.9 Inhimillinen ja kestävä työelämä – yhdessä
organisaatiopsykologi Jaakko Sahimaan kanssa. 

 

Kestävää työelämää blogissa

“Burnout eli uupumus on yksi kestämättömän työelämän oireista, jota ilmenee kaikilla aloilla,

mikroyrittäjistä isoissa organisaatioissa työskenteleviin yksilöihin.

Sitten on osaajapula,

Minne kaikki oikein menivät? Ja miksi?”

Pilottia rakentamassa Business Finlandian tuella Hehku Business ja Sees Northin asiantuntijat

Scroll to top